16 Φεβ 2006

Υπόσχεση

Υπόσχομαι ότι από τούδε και στο εξής, στη ζωή μου, θα ακολουθώ πιο τυφλά κι απ' τον Πολύφημο μετά το πέρασμα του Οδυσσέα, τα προαισθήματα και τη διαίσθησή μου.