5 Ιουν 2006

Τιμωρία

Δεν θα ξαναπειράξω το blog μου. Δεν θα ξαναπειράξω το blog μου.
Δεν θα ξαναπειράξω το blog μου. Δεν θα ξαναπειράξω το blog μου.
Δεν θα ξαναπειράξω το blog μου. Δεν θα ξαναπειράξω το blog μου.
Δεν θα ξαναπειράξω το blog μου.
Δεν θα ξαναπειράξω το blog μου.
Δεν θα ξαναπειράξω το blog μου. Δεν θα ξαναπειράξω το blog μου.
Δεν θα ξαναπειράξω το blog μου. Δεν θα ξαναπειράξω το blog μου.
Δεν θα ξαναπειράξω το blog μου. Δεν θα ξαναπειράξω το blog μου.
Δεν θα ξαναπειράξω το blog μου. Δεν θα ξαναπειράξω το blog μου.

ΥΓ: το δεν με "ν" προς υπογράμμιση...