10 Ιουν 2007

Εκνευριστικό

...να βλέπεις όνειρα και να βγαίνουν...
Επί μονίμου βάσεως οδηγεί είτε στην κατάθλιψη, είτε στην ψύχωση. Κάπου καλά πάντως, αποκλείεται..