11 Σεπ 2008

N82: Νέο Firmware 30.0.019

HANOVER, GERMANY - MARCH 04:  A woman uses the...Image by Getty Images via Daylife Μόλις βγήκε νέο firmware για το Nokia N82, μετά τα N95 που ανανεώθηκαν νωρίτερα το καλοκαίρι.

Το update μπορείτε να το κάνετε μέσω του PC Suite.
Reblog this post [with Zemanta]