13 Ιαν 2011

Ανομία και γελοιοποίηση

του Ελληνικού κράτους και της Ελληνικής νομοθεσίας.Διαβάστε παρακαλώ. Με κάλυψε απόλυτα.