29 Μαΐ 2012

Πώς μας κατάντησες
πώς τα χρόνια έγιναν ξεψύχισμα
πώς τα μάτια σου πλέον δε γελάνε
πώς στο μυαλό σου κουβάρι γίνανε
οι καρδιές

χωρίς εσένα, πώς