21 Ιουν 2014

8

Κουράστηκα να μαθαίνω
να ζω χωρίς αυτούς
που έμαθα να ζω μαζί,
συνήθεια κι ανάγκης
βίτσιο.

 Έμαθα. Δοκίμασα.
Μου φτάνει.