2 Ιουλ 2014

Μια ζωή

Θέλεις; Δεν μπορείς.
Μπορείς; Δεν θέλεις.
Δεν θέλεις και δεν μπορείς.
Πρέπει.
Θέλεις και μπορείς;
Δεν πρέπει.