12 Δεκ 2014

Κοστολόγιο

Ακριβή την έφτιαξες την αγκαλιά. 
Δύο ψυχές γαλήνη θα κοστίζει. 
Αιώνια.


Ανταλλακτήριο δεν έχει πουθενά 
δυο κόλπους, μπράτσα 
να εξαργυρώνει.


Άραγε όσοι τη σάκα της ψυχής 
γεμάτη έχουν, 
ελεημοσύνη σκέφτηκαν ποτέ 
να δώσουν σε καρδιές άστεγες;


Δυο τινγκ - τινγκ 
μετάξυ να κτυπούν , μαγνητικά
να ενώνουν στήθη, 
οίκους ψυχών να γαληνεύσουν.


Ακριβή την έφτιαξες την αγκαλιά. 
Δύο ψυχές γαλήνη θα κοστίζει. 
Πάντα.