9 Ιαν 2015

Φυγή 1

Μην επιμένεις.
Νερό στην έρημο δεν θα βρεθεί,
σε θάλασσα φύγε,
πριν από τη δίψα σβήσεις.