29 Νοε 2010

1920 Ποδόσφαιρο στα Σουφλιώτικα

Αγαπημένο και αφιερωμένο σ' αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν διαλέκτους!

Αφού δείτε το βίντεο, μπορείτε να ξαναδιαβάσετε αυτό με άλλον αέρα πλέον!